GIẢI BÓNG ĐÁ NNB LẦN THỨ 18

Du 8 Avril 2017 au 9 Avril 2017 - De 11h00 à 18h00
Suzanne Lenglen - rue Louis Armand 75015 PARIS

Mục đích : Với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho tập thể sinh viên Việt Nam tại
Pháp và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các Chi hội thành viên của UEVF, Giải
bóng đá Sinh viên Việt Nam « Những Người Bạn » lần thứ 18 (viết tắt là giải NNB 2017)
sẽ được Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) tổ chức vào hai ngày 8 & 9 tháng 04
năm 2017.
Đối tượng tham dự : Giải NNB 2016 là một giải bóng đá sinh viên mở rộng. Ngoài các đội
bóng của các bạn sinh viên, thực tập sinh Việt Nam, nghiên cứu sinh đang sinh sống, học
tập và công tác tại Pháp, còn có sự góp mặt của các bạn Việt kiều, sinh viên Pháp cũng
như sinh viên Việt Nam ở các nước khác.

 

Retour à la liste des Evénements