Lớp Khí Công - Qi Gong "méthodes taoistes"

Du 21 Juin 2016 au 12 Juillet 2016 - De 15h30 à 17h30
Hội quán - UGVF - 16 rue du Petit Musc 75004 Paris

Khóa học mùa hè (đóng góp tự do, cần đăng ký chỗ trước):
Cours d'été (contribution volontaire, réservation obligatoire):
contact@ugvf.org / tel.: 01.42.72.39.44

 

NỘI CÔNG KHÍ GIA - Qi-Gong 'méthodes taoïstes"
15h-17h à l'UGVF ( 16 rue du Petit Musc 75004 Paris)

 

Chương trình - Programme

21/6/16 : lý thuyết và thực hành / théorie et pratique:
- bài Nụ cười trong tâm / Le sourire intérieur
- bài Lục âm pháp /Les six sons curatives
- Tập thở 2 thì / la Respiration en 2 cycles 
- bài Tiểu chu thiên /le Petit circuit énergétique

 

28/6/16 : 
- ôn lai bài Tiểu chu thiên / le petit circuit énergétique
- ôn lại bài Lục âm pháp / les six sons curatives
- bài Đan điền công (lý thuyết và thực hành) / le travail du Dan dien
- Tập thở 4 thì / la respiration en 4 cycles

 

5/7/16 : lý thuyết và thực hành :
- bệnh ở Tạng và Phủ 
- ôn lại bài Đan điền công / le travail du Dan dien
- bài Đại chu thiên /Le grand circuit énergétique
- Quy luật Âm-Dương Ngũ Hành / Les principes des 5 éléments

 

12/7/16 : 
- ôn lại bài Đại chu thiên
- Thực hành bài Nội Chu thiên (Ngũ hành công)

để chữa bệnh theo Đông y cổ tuyền: bệnh ở Tạng-Phủ, AVC, thoái hóa cột sống-xương khớp, Alzheimer, bệnh tiểu đường (Diabète), cao huyết áp, Cholestérol.

Retour à la liste des Evénements